Kangaspalkeet


Compentek suunnittelee kangaspalkeet lämpöliikkeiden ja värinöiden tasaamiseen kanavistoissa, kattiloissa ja prosessiteollisuudessa.

Laitteet kuten puhaltimet, suodattimet, turbot ja kuljettimet liitetään usein kangaspalkeiden avulla prosessiin. Kangaspalkeiden erityisenä etuna on niiden sopivuus moniin kohteisiin kaasuturbiineista ilmaputkiin. Kangaspalkeet ottavat puristuman ja venymän lisäksi kiertoliikettä, jota mm. metallipalkeet eivät kykene ottamaan vastaan. Korotetun runkoratkaisun avulla kangaspalkeilla voidaan liittää yli tuhatasteisten prosessien osia toisiinsa. Palkeen koko voi vaihdella pantakiinnitteisestä pienestä DN100-putkesta aina 15x5m kattilapalkeisiin. Materiaalit vaihtelevat olosuhteiden mukaan yksikerroksisesta EPDM-pinnoitetusta kankaasta lähes 10-kerroksiseen kaasuturbiinipalkeeseen.

Oikealla suunnittelulla, olosuhteiden tuntemuksella ja oikeilla materiaalivalinnoilla voimme suunnitella ja toimittaa prosessiisi paitsi pitkäikäisen myös erittäin kustannustehokkaan kangaspaljeratkaisun.