Metallipalkeet


Metallipalkeet ovat volyymiltaan suurin paljetasainryhmä. Käyttökohteet ovat moninaiset; niillä kompensoidaan värinöitä ja lämpöliikkeitä mm. dieselmoottoreissa, terästehtaissa, kemian tehtaissa, voimakattiloissa, kaukolämmön siirrossa ja öljynjalostuksessa.

Tärkein ero kangaspalkeisiin on, että metallipalkeet voidaan suunnitella halutun paineen kestäviksi. Compentekilla on pitkäaikainen kokemus paineenkestävien PED-direktiivin mukaisten metallipalkeiden valmistajana.

Monikerroksisten metallipaljetasainten jousto-osat koostuvat nimensä mukaisesti useammasta ohuesta jaloteräskerroksesta ja ne suunnitellaan kestämään aksiaali-, lateraali- ja kulmaliikkeet sekä halutun paineen ja prosessiväliaineen. Monikerroksiset metallipalkeet tunnistaa tiheähköstä aaltomaisesta jousto-osasta. Yksinkertaisimmillaan monikerrospalje on hitsauspäin varustettu ”kurttuputki” ilman virtauslevyä, laippoja ja tukitankoja. Monimutkaisempia monikerroksisia paljeratkaisujamme edustavat mm. painebalansoitu metallipalje ja esimerkiksi 6 metriä pitkä muurauksilla varustettu FCCU-metallipalje katalyyttiseen krakkaukseen.

Voimalaitosten kantikkaissa kanavistoissa käytetään usein hiiliteräksestä valmistettuja yksikerrospalkeita ”jäykkäreitä”, jotka kompensoivat vain aksiaaliliikettä. Näissä on vaihtoehtoina terävä 90 ° nurkka, kamerakulma tai pyöreä kulma. Pyöreissä kanavissa voidaan käyttää myös yksikerroksisia 2-6mm paksusta pellistä tehtäviä ns. linssipalkeita.